War And Remembrance vzw

War And Remembrance vzw biedt een waaier van activiteiten omtrent militaire geschiedenis en heemkunde. Gezien onze thuisbasis het 
Menin Road Museum is, komt het thema Eerste Wereldoorlog natuurlijk uitgebreid aan bod, maar onze enthousiaste vrijwilligers doen 
er alles aan om ook de andere periodes van onze geschiedenis niet uit het oog te verliezen. 

Iedereen is steeds welkom op onze activiteiten. Wie echter lid wordt van de vzw krijgt tal van voordelen.

Economische impact van WO I

Inhoud

In augustus 1914 viel het Duitse leger het neutrale België brutaal binnen. De wereld was gechoqueerd en de garanten kwamen veel te laat. Er waren tegenstrijdige berichten over het lot van de 7 miljoen Belgen die meer dan vier jaar bezetting moesten verduren en constant leefden onder de wrede terreur door een totalitair regime. Al tijdens de vredesonderhandelingen in 1919 bleek hoe onwetend de geallieerden waren van het martelaarschap van de Belgen. “We hebben het niet geweten, een ongemakkelijke waarheid”, kwam hen goed uit om hun belangen te dienen.

 

Honderd jaar na de feiten wordt het wel stilaan tijd dat we de, veelal te milde, kijk op de inval in, en bezetting van België tijdens de Groote Oorlog bijstellen. We geven voorbeelden van “vergeten of ontkende” oorlogsmisdaden, in het bijzonder de opzettelijke gruweldaden en georganiseerde roof- en vernielingstochten van de invallers/bezetters. We situeren de catastrofale menselijke en economische gevolgen van WO I voor onze regio en ons land. We schetsen met deze geïllustreerde presentatie een beeld van wat er werkelijk gebeurde. Hierbij gaan we uit van Belgisch maar ook buitenlands onderzoek.

Praktisch

Wanneer?

> dinsdag 29 mei om 19u30

 

Waar?

> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)

 

Prijs

> leden WAR vzw: € 10 p.p.

> niet-leden: € 15 p.p.

Omtrent de voordrachtgever

Hendrik Ceulemans is een actieve Vlaamse senior. Hij is voorzitter van de afdeling Boortmeerbeek van de Vlaamse actieve senioren vereniging. Hij is ook bestuurder van de Heemkring Ravensteyn van Boortmeerbeek. In dat verband deed hij veel opzoekingswerk over de geschiedenis van zijn familie, in het bijzonder gedurende de eerste Wereldoorlog. Uitgebreider onderzoek over WOI leidde tot de publicatie in het heemkundig tijdschrift van een uitvoerig artikel over de familie Ceulemans op de vlucht in Liverpool gedurende WOI. Hij verdiepte zich vervolgens ook in twee onbekende thema’s uit WO I: “De Belgische vluchtelingen naar het buitenland” en “de Menselijke en Economische impact van WOI op België”. Over dit laatste thema wil hij graag meer vertellen bij War And Remembrance vzw.