War And Remembrance vzw

War And Remembrance vzw biedt een waaier van activiteiten omtrent militaire geschiedenis en heemkunde. Gezien onze thuisbasis het 
Menin Road Museum is, komt het thema Eerste Wereldoorlog natuurlijk uitgebreid aan bod, maar onze enthousiaste vrijwilligers doen 
er alles aan om ook de andere periodes van onze geschiedenis niet uit het oog te verliezen. 

Iedereen is steeds welkom op onze activiteiten. Wie echter lid wordt van de vzw krijgt tal van voordelen.

Franse vreemdelingenlegioen

Inhoud

In 1831 stelde de toenmalige Franse oorlogsminister maarschalk Jean-de Dieu Soult, een Napoleon-veteraan, voor om de vreemde huurlingen op Frans grondgebied uit o.a. de ontbonden Zwitserse regimenten en de Hohenlohe-regimenten te verenigen in een nieuw op te richten regiment, het Légion Etrangère, geheel bestaande uit buitenlanders met oorlogservaring en uitsluitend bedoeld om buiten de grenzen te worden ingezet. Die extra troepen kwamen beginnend kolonisator Frankrijk goed van pas, het kon beginnen aan een koloniale macht zonder zijn eigen zonen te moeten opofferen.

 

Het ontbrak het Legioen van meet af aan aan uitrusting, discipline, leiderschap en ervaren onderofficieren. Het Legioen begon zijn buitenlandse operaties in Algiers en nadien in Spanje, om later via de Krimoorlog, Mexico en Indochina in de 19e eeuw geschiedenis te schrijven in WO1 , WO2, en in de misschien wel bekendste militaire operatie, Dien-Bien-Phu in 1954.

 

Tijdens deze lezing zien we de evolutie van het Legioen van een legeronderdeel waarin je aanvankelijk een nieuwe identiteit kon aannemen en daarmee vaak een crimineel verleden en vervolging kon afschudden, tot een elitekorps met strenge selecties en de mogelijkheid tot het behalen van het Frans staatsburgerschap. Alhoewel het Legioen nog een relict is uit de koloniale tijd wil Frankrijk het niet kwijt, meer nog, het Legioen wordt opgewaardeerd omdat de huidige internationale missies (Afghanistan, Mali) steeds riskanter worden. Waarom er geen "boudin" voor de Belgen is, waarom het Legioen een houten hand als relikwie bewaart, en waarom het Legioen steevast achteraan moet vertrekken op het defilé van 14 juli komen we op deze avond te weten…

Praktisch

Wanneer?

> dinsdag 12 juni om 19u30

 

Waar?

> Menin Road Museum, Meenseweg 470 te Zillebeke (Ieper)

 

Prijs

> leden WAR vzw: € 10 p.p.

> niet-leden: € 15 p.p.

Wie?
> Chris Cornelissen