War And Remembrance vzw

War And Remembrance vzw biedt een waaier van activiteiten omtrent militaire geschiedenis en heemkunde. Gezien onze thuisbasis het 
Menin Road Museum is, komt het thema Eerste Wereldoorlog natuurlijk uitgebreid aan bod, maar onze enthousiaste vrijwilligers doen 
er alles aan om ook de andere periodes van onze geschiedenis niet uit het oog te verliezen. 

Iedereen is steeds welkom op onze activiteiten. Wie echter lid wordt van de vzw krijgt tal van voordelen.

Hollandstellung en Grensverhalen uit WO I

Programma

De Hollandstellung is zonder meer één van die vergeten relicten van de Eerste Wereldoorlog. Naarmate de oorlog vorderde raakten de Duitsers er meer en meer van overtuigd dat de Britten via het neutrale Nederland het Duitse hinterland in België zouden aanvallen. Om dat te kunnen counteren, werd in allerijl een heuse stelling uitgebouwd langsheen de grens met Nederland. Op onze tocht bij de Belgisch-Nederlandse grens vinden we echter niet alleen tal van bunkers terug, er is ook de beruchte Dodendraad en heel veel typische grensverhalen.

 

Jan Vancoillie neemt ons mee op stap langsheen de grens en toont ons de restanten van de Hollandstellung, maar neemt ook voldoende tijd om ons een aantal van die typische grensverhalen te brengen. Uiteraard bezichtigen we ook een stuk van die beruchte Dodendraad.

Praktisch

Wanneer?

> zaterdag 19 september 2015

 

Waar?
Er worden verscheidene opstapplaatsen voorzien:

> carpoolparking Bakkerijmuseum te Veurne om 7u30

> Menin Road Museum  (Zillebeke) om 8u
> parking CC Guldenberg te Wevelgem om 8u20

 

Wie?

> Jan Vancoillie


Prijs?
> € 65 p.p. (leden WAR vzw)
> € 75 p.p. (niet-leden)

Omtrent de gids

Jan Vancoillie (°1976, Kortrijk) studeerde geschiedenis aan de KULAK en KUL met een licentiaatsverhandeling over Geluveld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij is gespecialiseerd in het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 2002 werd zijn uitgewerkte licentiaatsverhandeling uitgegeven onder de titel “Halfweg Menin Road en Ypernstrasse”. Hij werkte ook mee aan “Beecham Dugout” (1999), “Bayernwald” (2000) en “Ten oorlog met schop en houweel” (2009). In 2014 verscheen “Menen Wald”, een lijvige beschrijving van de geschiedenis van de Duitse militaire begraafplaats op de grens van Menen en Wevelgem. Jan Vancoillie is bestuurslid van de Western Front Association België vzw en actief bij de Wevelgemse heemkring Wibilinga.