War And Remembrance vzw

War And Remembrance vzw biedt een waaier van activiteiten omtrent militaire geschiedenis en heemkunde. Gezien onze thuisbasis het 
Menin Road Museum is, komt het thema Eerste Wereldoorlog natuurlijk uitgebreid aan bod, maar onze enthousiaste vrijwilligers doen 
er alles aan om ook de andere periodes van onze geschiedenis niet uit het oog te verliezen. 

Iedereen is steeds welkom op onze activiteiten. Wie echter lid wordt van de vzw krijgt tal van voordelen.

Meensel-Kiezegem en Leuven

Inhoud

Wraak, vergelding, terreur. Het zijn vandaag afschuw opwekkende woorden die echter onlosmakelijk verbonden zijn aan oorlogen en burgeroorlogen. Ze zijn vaak verbonden met de burgerslachtoffers van militaire conflicten.

 

WAR vzw biedt u op zaterdag 28 april 2018 de kans kennis te maken met twee tragische gebeurtenissen die in het collectieve geheugen van Vlaams-Brabant zijn gebeiteld: de tragedie in het kleine dorpje Meensel- Kiezegem (augustus 1944) en het plunderen en in brand steken van delen van de binnenstad van Leuven (25 augustus 1914).

 

In de voormiddag bezoeken we  o.l.v. de Stichting Meensel-Kiezegem  de plaatsen in Meensel-Kiezegem waar door de Duitsers en de radicale collaboratie terreur werd gezaaid en waarbij 75 dorpsbewoners naar Duitsland werd gedeporteerd.  In de namiddag maken we in Leuven een begeleide stadswandeling met als thema  “Leuven Martelaarsstad WOI” waarbij ook de universiteitsbibliotheek wordt bezocht.

Praktisch

Wanneer?

> zaterdag 28 april van 8u tot circa 19u

 

Waar?

> opstappen kan aan het Menin Road Museum om 8u

 

Wie?

> reisleiding door Kurt Ravyts

> plaatselijke gidsen in Meensel-Kiezegem en Leuven

 

Prijs

> leden WAR vzw: € 90 p.p.

> niet-leden: € 95 p.p.

 

In de prijs is inbegrepen:

> vervoer met luxeautocar

> Nederlandstalige reisleiding door Kurt Ravyts en plaatselijke gidsen

> driegangenmenu met aperitief en 1 consumptie bij de maaltijd